top of page

Kurser och utbildningar


Sedan mitten på 1980-talet leder jag kurser, konferenser och fortbildningar på temat ”Sekretess, anmälningsplikt och samverkan” men även på temat ”Ansvarsfrågor i förskola och skola”, ”Om ett barn far illa” och ”Rättssäker elevhälsa- sekretess och dokumentation”. Oftast fortbildar jag personal i förskola, skola, LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.   

 

Innehåll: Eftersom lagstiftningen är formulerad så att sekretess gäller mellan myndigheter och självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet, blir etiken och metodiken viktig när det gäller hur uppgifter lämnas. Ingen sekretess/tystnadsplikt finns nämligen mellan personal inom samma skolmyndighet, om det inte handlar om den information som lämnas mellan självständiga verksamhetsgrenar. Ofta handlar det i stället om vad som behöver sägas för arbetets och verksamhetens skull, d.v.s. att finna genomtänkta etiska vägar för information.

Vid heldagsutbildningar  där jag tar upp frågor om oro och anmälningsplikt för barn samarbetar jag gärna med socialtjänsten. Oftast kombinerar jag utbildningar om sekretess med avsnitt om anmälningsplikten. Då är det bra att socialtjänsten finns med för att presentera sig och säga litet om hur man lokalt arbetar då man utreder i situationer när misstanke finns att barn far illa. Jag är också mån om att förbereda varje utbildningstillfälle så att deltagarna om möjligt får ett ordentligt förberedelsematerial från mig. 

 

Jag medverkar som expert på www.elevhalsan.se Där har jag svarat på mer än 300 frågor de senaste åren. Gå gärna in där och läs eller registrera dig och ställ frågor till mig den vägen.

 

6 månaders ”frågegaranti”: Efter mina utbildningar finns alltid en möjlighet för deltagarna att inom 6 månader utan kostnad ställa frågor till mig via e-post eller mobiltelefon. Trots att jag nu arbetar genom min egen firma vill jag ge samma service som den jag gav då jag tidigare arbetade vid Lärarhögskolan i Stockholm.

 

Min egen bakgrund: Jag har god kunskap om hur verksamheten i förskolan, skolan och socialtjänsten ser ut. Jag är själv gymnasielärare med erfarenhet även från undervisning på Komvux, där jag utbildat barnskötare och i fem år fångar på Hallfängelset. 1980 anställdes jag på Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), numera inlemmat i Stockholms Universitet (SU). Där har jag utbildat blivande förskollärare, fritidspedagoger och lärare på alla nivåer i mer än 20 år. Jag har föreläst för merparten av studenter på LHS under 90-talet om tystnads- och anmälningsplikt.  

Jag leder idag utbildning i hela landet, både dagar, halvdagar och kvällar. Det är uppdragsgivarnas egna önskemål jag hela tiden försöker tillgodose. Deltagarantalet kan vara litet eller mycket stort. En vanlig gruppstorlek är 30-100 personer. Ju mindre gruppen är, desto större blir utrymmet för personlig kontakt och frågor. 

Garanti: Jag lämnar alltid en "pengarna tillbaka - garanti". Om någon uppdragsgivare är missnöjd med mina insatser fakturerar jag ingen kostnad. Hittills har jag inte behövs använda den garantin.

 

  Vid varje utbildning jag genomför sänder jag i förväg ut ett deltagarmaterial till kursarrangören.  

Är du intresserad av någon föreläsning eller studiedag? Ta kontakt med mig för att diskutera innehåll, uppläggning, pris m.m. Jag fortbildar personal i hela landet, från Ystad till Kiruna, från Orust till Gotland. Hittills har jag fortbildat över 200 000 personer sedan 1986, då jag hade min första föreläsning i LHS regi i Götene i Västergötland.

 

 

bottom of page